Alapító:    id. Tomhauser István
Kuratóriumi  tagok:
elnök:        Bálint-Elekes Rita
tagok:        ifj. Tomhauser István alapítói jogutód
Wagner Gábor
Nagy József
Vékony Judit


Az alapítvány 1995-ben jött létre, azzal a céllal, hogy az Atlétika Szakosztály megnövekedett anyagi szükségleteit több forrásból tudjuk fedezni. Így lehetőség nyílt nagyobb bevételhez jutnunk az egyéni támogatásokból, 1% adófelajánlásokból és pályázati pénzek elnyeréséből. Az alapítvány az alábbi célokat tűzte ki:
•    Diáksport támogatása
•    Tehetséggondozás, az atlétika sportág minden területén
•    Versenyzések támogatása
•    Sporttáborok szervezése
•    Felszerelésekkel való támogatás
•    Gyermek és ifjúságvédelem

Támogatását köszönettel fogadjuk!

Az alapítvány számlaszáma:  OTP 11716008-20139816

Köszönjük minden kedves támogatónak, aki az adója 1%-ával támogatta az Atlétikai Reménységekért Alapítvány-t.

2017-ben ezekből a felajánlásokból 199 539 Ft gyűlt össze, amit az atlétikai utánpótlás edzéslehetőségeinek javítására, fejlesztésére fordítunk.

Köszönettel: Atlétikai Reménységekért Alapítvány Kuratóriuma